Svensk boxning

Boxning är per definition en av de allra äldsta sporterna i världen och har bland annat funnits med på OS-programmet sedan 1904. Sverige har genom åren varit relativt framgångsrika.

I Sverige så är det i huvudsak tre former av boxning som tävlas i; diplomboxning, amatörboxning och proffsboxning. I vardagligt tal så brukar amatörboxning kallas för matchboxning eller olympisk boxning.

Boxare

Diplomboxning

Diplomboxning är den form av boxning som mest skulle kunna kallas för uppvisningsboxning  eftersom boxarna tävlar i uppvisande av teknisk förmåga. Det innebär att matcher i diplomboxning aldrig får avgöras genom slagkraft eller genom att den ena boxaren pressas till passivitet.

Amatörboxning

Amatörboxning är den vanligaste formen av boxning som vi ser här i Sverige och det är helt enkelt vanlig boxning i ring mellan två boxare. Den som vinner matchen har gjort det endera genom att ta flest poäng, genom knockout eller genom att motståndaren ger upp, alternativt att domaren stoppar matchen. Matcherna för seniorherrar går i tre ronder om tre minuter med en minuts paus mellan ronderna. Motsvarande för damer är fyra ronder om två minuter.

Poängsättningen är sådan att den som vinner ronden får tio poäng medan förloraren får mellan sju och nio poäng, beroende på hur stor rondförlusten varit. Matcherna avbryts alltid om domaren anser att någon av boxarna är oförmögen att fortsätta matchen.

Proffsboxning

Den största skillnaden mellan amatör- och proffsboxning är dels den ekonomiska frågan – i proffsboxningen så finns det enorma pengar att tjäna. Den andra delen är man boxas utan huvudskydd och med lättare handskar. Matcherna går dessutom i fler ronder, vilket innebär att matcherna ofta avgörs på knock eller att domaren bryter matchen för att den anser att någon av boxarna inte är förmögen att fortsätta matchen.